CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY TỰ ĐỘNG HÓA CIDV QUỐC VIỆT

 Địa chỉ: Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh

 Hotline: 0975454933 ; CSKH 02227776699

 Email: cidvquocviet@gmail.com