CHIA NƯỚC 3 ĐẦU

12,000

Chia nước 3 đầu dùng để đấu nối nc đi từ 1 đường dây từ thùng đấu ra đc 2 củ đục