CHỔI CƯỚC

25,000

Chổi cước đánh bóng gỗ được lắp vào máy khoan cầm tay dùng để đánh bóng các chi tiết nhỏ trong khe của sản phẩm gỗ và làm sạch các chi tiết trên sản phẩm từ gỗ như tượng, khay trà, các chi tiết nhỏ trên bàn ghê hặc tủ,…