CHỔI THÉP 3 ỐC

    25,000

    Công dụng của chổi thép không ốc: 

    • Đánh bóng các chi tiết nhỏ trong khe của sản phẩm gỗ
    • Làm sạch các chi tiết trên sản phẩm từ gỗ