CHỔI THÉP KHÔNG ỐC

25,000

Chổi thép không ốc đánh bóng gỗ được lắp vào máy quật dùng để đánh bóng các chi tiết nhỏ trong khe của sản phẩm gỗ.