CHỐNG NHIỄU BIẾN TẦN

10,000

Chống nhiễu biến tần giúp biến tần đc ổn định hơn, chống nhiễu tín hiệu.