COLLET MÁY MÀI

110,000

Collet máy mài là bộ phận để giữ mũi dao khi mài. Là bộ phận giữ kẹp dao cnc để mài lại đầu dao khi dao bị cùn hoặc gẫy. Có một đầu giữ kẹp dao và một đầu gắn với trục máy mài.