CON TRƯỢT TBI 30 CÓ CÁNH

700,000

Con trượt TBI 30 có cánh được dùng chung với thanh ray vuông TBI. Đây là loại con trượt chịu lực tốt.