con trượt tròn phi 16 bản rộng

120,000

con trượt tròn phi 16 bản rộng được sử dụng cùng thanh trượt tròn phi 16 tạo thành hệ thống chuyển động dẫn hướng tuyến tính bến trong các loại máy móc.