DRIVER 2HSS86H

1,500,000

Driver 2HSS86H là động cơ có vòng khép kín giữa các ổ đĩa và động cơ thúc đẩy để loại bỏ sự mất bước di chuyển trong hệ thống bước mở lặp.