DRIVER STEP DMA860H

1,020,000

Driver DMA860H để điều khiển động cơ bước DMA860H Leadshine hoạt động ổn định. Chạy được tất cả với dòng động cơ bước không hồi tiếp size 57HS và 86HS dòng cao trên thị trường.