ỐC ER20

40,000

Ốc er20 còn gọi là áo collet hay còn gọi là ốc chụp collet. Đây là bộ phận bên ngoài để giữ collet kẹp dao với động cơ spindle.