QUẠT GIÓ TỦ ĐIỆN

110,000

Quạt gió tủ điện là thiết bị sử dụng để lưu chuyển không khí từ môi trường bên ngoài vào trong tủ điện và ngược lại.