QUẠT XOAY NƯỚC CỦ ĐỤC

60,000

Quạt xoay nước củ đục dùng để theo dõi dòng chảy nước vào củ đục . Khi dòng chảy bị gián đoạn quạt xoay sẽ dừng hoạt động.