RẮC ĐIỆN BÉ

60,000

Rắc điện bé cho spindle 0.8kw dùng để nối động cơ spindle với nguồn điện.