VÒNG BI 6004 NSK

75,000

Vòng bi 6004 NSK có độ chính xác đến từng micromet. Nhất là trong những môi trường yêu cầu độ chính xác cao và hoạt động ổn định.