BỘ CARD V8 LOẠI 2

4,300,000

  • Dùng để xuất tín hiệu đầu ra cho máy CNC 3 trục XYZ
  • Sử dụng ổn định
  • Khả năng khắc nhanh hơn và mịn hơn so với card điều khiển V5
  • Có thể tùy chỉnh tốc độ
  • Kết nối với máy tính qua cổng PCI
  • Có thể nhận được đuôi NC, NG