CỦ ĐỤC SK 1.5KW ER11 220V

2,000,000

Củ đục SK 1.5KW ER11 dùng để gắn dao thông qua dụng cụ collet để thực hiện cắt, khắc, khoan lỗ… Theo như định nghĩa trên ta có thể khẳng định Củ đục spindle là 1 motor, nhận lệnh từ driver- Biến tần…