VITME 2510 TIỆN SẴN KHỔ 450

850,000

Đặc điểm của Vitme 2510 tiện sẵn khổ 450 

  • Cấp chính xác : C7
  • Chiều dài 500mm, tiện sẵn 2 đầu chuẩn BK-BF15
  • Bước 10, đường kính 25
  • Chiều dài tổng thể :450mm