Con trượt CSK 25 cánh

700,000

Model: LMG20C, LMG25C, LMG30C…
Được ứng dụng trong máy CNC, máy khắc laser, máy cắt CNC…và hệ thống tự động chính xác khác.