con trượt tròn phi 30

160,000

con trượt tròn phi 30 được sử dụng cùng thanh trượt tròn phi 30 tạo thành hệ thống chuyển động dẫn hướng tuyến tính bến trong các loại máy móc.