CON TRƯỢT TBI 25 CÓ CÁNH

600,000

Con trượt TBI 25 có cánh được dùng chung với thanh ray vuông TBI. Đây là loại con trượt chịu lực tốt.