VAM KẸP CHO MÁY MỘC

65,000

Vam kẹp cho máy mộc giúp các máy kẹp gỗ trên bàn máy chuẩn và chính xác nhất.