ĐỘNG CƠ STEP 8Nm-TRỤC 14

1,000,000

Động cơ Step 8Nm-trục 14 sử dụng driver để điều khiển động cơ và điều khiển trục chuyển động.