DRIVER YAKO STEP

1,400,000

Driver điều khiển động cơ bước (step driver) YKD2608MH-Yako là dòng driver đa năng của hãng Yako được sử dụng điều khiển động cơ bước 2 pha.