KHỚP NỐI MỀM

150,000

Khớp nối mềm nối trục động cơ và trục vitme bi có lớp nhựa ở giữa nhằm cho phép 2 trục lệch tâm 1 khoản nhỏ