CHỔI THÉP KHÔNG ỐC

25,000

Công dụng của chổi thép không ốc: 

  • Đánh bóng các chi tiết nhỏ trong khe của sản phẩm gỗ
  • Làm sạch các chi tiết trên sản phẩm từ gỗ