ỐC ER16

35,000

Ốc er16 là bộ phận bên ngoài để giữ collet kẹp dao với động cơ spindlle. giữ mũi dao được chắc chắn trong quá trình phay, khoan, đục,