CON TRƯỢT TRÒN PHI 30 BẢN RỘNG

180,000

con trượt tròn phi 30 bản rộng được sử dụng cùng thanh trượt tròn phi 30 tạo thành hệ thống chuyển động dẫn hướng tuyến tính bến trong các loại máy móc.