con trượt tròn phi 25 bản rộng

170,000

con trượt tròn phi 25 bản rộng được sử dụng cùng thanh trượt tròn phi 25 tạo thành hệ thống chuyển động dẫn hướng tuyến tính bến trong các loại máy móc.