CON TRƯỢT HIWIN 25 CÓ CÁNH

370,000

Con trượt hiwin 25 cánh được dùng chung với thanh ray, loại trượt có cánh chịu lực tốt.