KHỚP NỐI MỀM 14-16

198,000

Khớp nối mềm 14-16 kết nối động cơ với trục chuyển động làm việc. Khi trục với động cơ không đồng tâm khớp nối làm giảm hỏng trục.