RỌ ER32 PHI 12.7

70,000

Rọ er32 còn gọi là collet kẹp dao để lắp vào spindle. Rọ er32 phi 12.7 giúp spindle dễ dàng di chuyển đục chuẩn và chính xác nhất.