BULI ĐỘNG CƠ 12.7MM

75,000

Buli động cơ 12.7mm dùng để gắn liền trục động cơ và hoạt động trên thanh răng.