BỘ CHIA DẦU 4 PHI 4

80,000

Bộ chia dầu 4 phi 4, bộ chia dầu, vú bơm dầu, dây dẫn dầu dùng cùng với bình bơm dầu cho máy cnc, máy tự động.