con trượt tròn phi 20 bản rộng

130,000

con trượt tròn phi 20 bản rộng được sử dụng cùng thanh trượt tròn phi 20 tạo thành hệ thống chuyển động dẫn hướng tuyến tính bến trong các loại máy móc.